Trumpai apie mus

Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro veikla nukreipta į nuolatinį mokytojų bei mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo skatinimą bei pagalbos švietimo srityje teikimą.

Kodėl mus renkasi

Nuo 2015 m. Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras yra akredituotas kaip institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokytojams

„Kas geba remdamasis sena atrasti nauja, vertas būti mokytoju“ (Konfucijus)

Tėvams

„Aš negaliu pakeisti vėjo krypties, tačiau galiu pakreipti bures, kad visada pasiekčiau savo tikslą“ (Jimmy Dean)

Mokyklų vadovams

„Tobulėti reiškia keistis. Būti tobulam – keistis nuolat“( W.Churchil)

Bendruomenėms

„Žinoti ir nedaryti iš tiesų reiškia nežinoti“

Mūsų partneriai

Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras veikia bendradarbiaudamas su ilgamečiais partneriais.