Programos

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas, kodas (AIKOS) Trukmė

(val.)

Aprašas Programos akreditacijos terminas

(iki kurios datos)

Patvirtinimas

(data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

1. Aktyvių ugdymo metodų taikymas pamokose 18 Programos tikslas – išmokyti taikyti į išmokimą orientuotus aktyvius ugdymo metodus įvairaus tipo pamokose.

Programos uždaviniai:

1. Išmokti įvairių į išmokimą orientuotą aktyvių ugdymo metodų

2. Išmokti derinti įvairius į išmokimą orientuotus aktyvaus ugdymo metodus su išmokimo, kūrybos, problemų sprendimo ir savarankiško mokymosi metodais

3. Išmokti kurti naujus ir derinti prie jau esamų pamokų tipų į išmokimą orientuotus aktyvius ugdymo metodus.

2018-12-31 2016-01-14 Nr.VK-40
2. Emocinis intelektas – elgesio su savimi pagrindas 18 Programos tikslas – emocinio intelekto teorijos suvokimas ir pritaikymas kasdieninėje praktikoje, padedant dalyviams pagerinti asmeninius įgūdžius, įpročus ir veiksmus, tobulinant savo, kaip mokytojo, emocinį intelektą. 2017-12-31 2015-01-15 Nr.VK-34
3. Kaip atpažinti socialinės diskriminacijos (smurto, patyčių) apraiškas bei įgyti jų įvertinimo įgūdžius 18 Programos tikslas – išmokyti mokyklos bendruomenę atpažinti socialinės diskriminacijos aspektus ir imtis priemonių jų pašalinimui.

Programos uždaviniai:

1. Išmokti atpažinti 15 smurto ir patyčių aspektų.

2. Išmokti organizacinių ir psichologinių priemonių, šalinant patyčias ir smurtą mokykloje.

3. Išmokti grupinių ir individualių poveikių priemonių, šalinant patyčias ir smurtą mokykloje

 

2018-12-31 2016-01-14 Nr.VK-40
4. Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas 18 Programos tikslas – išsiaiškinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, jų paskirtį ir praktiškai aptarti vertinimo strategijas bei metodus.

Programos uždaviniai:
1. Aptarti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo paskirtį, remianti LR Švietimo įstatymu ir 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.
2.Išanalizuoti formuojamojo vertinimo strategijų poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai.
3.Palyginti diagnostinio vertinimo mokymo etapo pradžioje ir pabaigoje tikslus bei būdus.
4.Sukurti mokinių asmeninės pažangos matavimo modelį (nuo pamokos iki apibendrinamojo vertinimo pasiekimų).
5.Įvertinti ir patobulinti mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą.

2018-12-31 2016-01-14 Nr.VK-40
5. Pedagogų asmeninio efektyvumo ugdymas 18 Programa yra skirta pedagogų, švietimo įstaigų vadovų, administracijos darbuotojų asmeninio efektyvumo bei bendravimo įgūdžių ugdymui. Dalyviai susipažins su efektyviais veiklos ir laiko planavimo metodais, tikslų iškėlimo ir jų siekimo bei planavimo būdais, susipažins su kai kurių koučingo metodų panaudojimo galimybėmis pedagogo veikloje, dalinsis patirtimi, dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose.

 

2018-12-31 2016-01-14 Nr.VK-40
6. Tėvystės studijos 18 Programos tikslas – suteikti naudingų žinių besirengiantiems tapti tėvais bei auginantiems vaikus tėvams.

Paskaitų metu siekiama suteikti tėvams naudingos informacijos apie vaikų raidą, fiziologinius bei emocinius poreikius, suteikti galimybę tėvams įgyti naujų gebėjimų ir išmokti pozityvių auklėjimo metodų.

7. Darbo teisės pagrindai švietimo įstaigos vadovams 18 Programos tikslas- suteikti teorijos ir praktikos darbo santykių srityje. Visa teisinė informacija adaptuota švietimo įstaigoms. Nagrinėjamos darbo sutarčių, darbo drausmės, skatinimo, nuobaudų ir kt. temos. Programos dalyviai gauna profesionalias teisininkų konsultacijas.
8. 18
10. 18